Շինարարական թույլտվություններ

Շինարարական թույլտվություններ

Ի՞նչ է շինարարության թույլտվությունը

Շինարարության թույլտվությունը կառուցապատողի` ինչպես նոր կառուցապատման նպատակով սահմանված կարգով տրամադրված հողամասում, այնպես էլ գոյություն ունեցող շենքերում և շինություններում որոշակի շինարարարական գործունեություն իրականացնելու կամ ոչ հիմնական շինություն տեղադրելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ է: 
Մենք կօգնենք Ձեզ ստանալ շինարարական թույլատվություն կարճ ժամկետներում։