Հողագույքային հարաբերություններ

Հողագույքային հարաբերություններ

  • Գույքի (հողամասի)   գործառնական նշանակությունը փոփոխելու գործընթացի փաստաթղթերի  կազմում և իրավաբանական ուղեկցում: 
  • Հողամասի ընդլայնման գործընթացի փաստաթղթերի կազմում և իրավաբանական ուղեկցում:
  • Հողհատկացման հիմքերի վերականգման գործընթացի փաստաթղթերի կազմում և իրավաբանական ուղեկցում:
  • Ճարտարապետա-շինարարական նախագծում
  • Հատակագծերի կազմում: