Իրավաբանական գործարքների ուղեկցում

Իրավաբանական գործարքների ուղեկցում

 

  1. Իրավաբանական գործարքների ուղեկցում
  2. Իրավաբանական աջակցություն իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց փաստաթղթերի փաթեթների կազմման և գերատեսչություններում դիմումների հանձման գործարքներում
  3. Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի ներկայացում ՏԻՄ-երում, պետական գերատեսչական մարմիններում
  4. Իրավաբանական խորհրդատվություն, փաստաբանական ծառայություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ համագործակցության ապահովմամբ
  5. Իրավաբանական խորհրդատվություն իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի պաշտպանություն դատարաններում իրավապաշտպանի ապահովմամբ