Կադաստրային չափագրում և գեոդեզիա

Կադաստրային չափագրում և գեոդեզիա

  • Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և կադաստրային գնահատման համար կադաստրային չափագրում և իրավաբանական ուղեկցում:
  • Ինքնակամ կառուցված շենքների և շինությունների իրավական կարգավիճակի որոշման և օրինականացման գործընթացի կազմակերպման համար կադաստրային չափագրում և իրավաբանական ուղեկցում:
  • Ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի սահմանների ճշտման, իրավական կարգավիճակի որոշման և օրինականացման գործընթացի կազմակերպման համար կադաստրային չափագրում, գեոդեզիա և իրավաբանական ուղեկցում:
  • Անշարժ գույքի բաժանման կամ միավորման համար կադաստրային չափագրում և իրավաբանական ուղեկցում:
  • Հողամասի նշահարում։