Градостроительство и архитектура

Градостроительство и архитектура

  1. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում:
  2. Նախագծման թույտվությունների (ՃՀԱ) , շինարարական և ավարտական ակտերի փաստաթղթերի կազմում և իրավաբանական ուղեկցում:
  3. Աճուրդների անցկացմամբ հողերի տրամադրման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի կազմում և իրավաբանական ուղեկցում:
  4. Ինքնակամ կառուցված շինությունների օրինականացման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում և իրավաբանական ուղեկցում:
  5. Ճարտարապետա-շինարարական նախագծում: