Legal outsource

Legal outsource

  1. Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ:
  2. Պայմանագրերի կազմում:
  3. Փաստաբանի(փաստաբանական) ծառայություններ:
  4. Ներկայացուցչություն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում:
  5. Աշխատանքների արտահանձնում (outsourcing):